Engelli Araçlarda kasko uygulamaları


TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 7’sini engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 43’ü erkek, yüzde 57’si kadın. Vergi muafiyetlerinden çalışma haklarına, fatura indirimlerinden otomobilde düşük fiyata kadar pek çok hak engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar, engelli yakını tarafından kullanılması ve engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile yurt dışından özel tertibatlı araç getirtebiliyor. Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler beş yılda bir sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan ÖTV’siz sıfır araç alabiliyor.

Engellilere ait veya engelliler üzerinden ÖTV muafiyeti ile alınan hususi otomobil, kamyonet panel/glass van, kamyonet açık/kapalı kasa, traktör ve motosiklet grubu araçlara düzenlenen Kasko Sigortası poliçelerinde ki uygulama;

Engellilere Ait veya Engelliler Üzerinden Satın Alınan Araçlar

"Sigorta konusu aracın, Karayolları Trafik Yönetmeliği 53. maddesi kapsamında, Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak, malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı veya sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler adına tescil edilmiş bir araç olması durumunda, sigortalı aracın, ilk iktisap tarihinden itibaren, yönetmelikte belirtilen, ÖTV ödenmeden satışının yapılamayacağına ilişkin süre dolmadan, çalınması, ağır veya tam hasara uğraması halinde ödenecek tazminat, poliçenin 9. maddesi doğrultusunda eksper tarafından belirlenecek rayiç değerden aracın satın alındığı tarihte geçerli olan ÖTV oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecektir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği 53. maddesi hükmü gereği malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçların ruhsatı adına tescil edilmiş eski tip "H" sınıfı ehliyete sahip veya ilgili yönetmelikte yer alan sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosuna istinaden, sigortalı araçta bulunan özel tertibata uygun kod yazılı bulunan yeni tip "A" veya "B" sınıfı ehliyete sahip kişilerce kullanılması esastır. Özel tertibatlı aracın ruhsatı adına tescil edilmiş kişi haricinde kullanılması halinde Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5.4 maddesi (aracın gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması) hükmü gereği tazminat ödenmeyecektir. Ancak herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç, araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

17 Nisan 2015 tarihli 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte aşağıdaki madde yer almaktadır.

c) Engellilik derecesi % 90'ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, "Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.Hizmetlerimiz


  0(533)307-3456